Disclaimer

Kupan streeft er naar dat alle informatie op de site correct is. De gepubliceerde informatie bindt Kupan echter niet, noch kan Kupan hiervoor aansprakelijk gehouden worden. Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Kupan zijn verstrekt.

Kupan aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Onze website bevat links naar websites van anderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze websites. Niets van deze site mag zonder toestemming van de onderstaande rechthebbende worden overgenomen. Het auteursrecht op deze website berust bij Kupan of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Kupan.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op:
+31 (0)315 76 00 60 - info@kupan.nl

KUPAN BV
Dames Jolinkweg 46
7051DL Varsseveld

Laatste update: 01-05-2018

Lees meer...