Hotels & Utilities

Overal waar grote groepen gasten worden ontvangen zullen toiletunits moeten worden ingericht, passend bij de kwaliteit en uitstraling van de onderneming en locatie. Waar personeel bedrijfskleding draagt, bestaat behoefte aan omkleedfaciliteiten en lockersystemen waarin privé-eigendommen veilig kunnen worden opgeborgen.

Of het nu gaat om horecagelegenheden, winkelcentra, een congresgebouw, hotels, schepen, brandweerkazernes of ‘call centra’; Kupan biedt als leverancier van maatwerk pasklare en stijlvolle oplossingen.

Lees meer...